xxx Icon
xxx

blabla

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

93. Naar flexibiliteit en zekerheid bij ontbindingsverzoeken Icon
93. Naar flexibiliteit en zekerheid bij ontbindingsverzoeken

Lange tijd slaagde de Nederlandse wetgever er maar niet in om het ontslagrecht aan te passen. Nadat in 1996 de zoveelste poging daartoe was mislukt, ontwierp de Kring van Kantonrechters zelf de zgn. Kantonrechtersformule, die - inhoudelijk aanzienlijk gewijzigd - anno 2015 in de wet werd opgenomen als transitievergoeding en billijke vergoeding. Deze beschouwing uit 1997 is een kritische bespreking van de eerste Kantonrechtersformule uit 1997.

Opgenomen in Arbeid Integraal 1/97, p. 8-11

 

216. Een nieuwe toekomst voor een oude ontslagbescherming Icon
216. Een nieuwe toekomst voor een oude ontslagbescherming

In 2007 bracht de Nationale ombudsman een kritische rapport uit over de procedure rondom het afgeven van ontslagvergunningen door het CWI (nu UWV). Minister Donner nam een van de aanbevelingen uit dit rapport over in een experimentele Regeling mondeling horen bij ontslagvergunningen. Deze regeling vormt het onderwerp van deze bespreking uit 2008. Helaas is dit thema weer nagenoeg verdwenen in de Wwz van 2015.

NJB 2008, p. 1481-1482.

195. De houdbaarheid van ons cao-system Icon
195. De houdbaarheid van ons cao-system

Nederlands Arbeidsrecht - Cao-Recht

In dit artikel, gedateerd 2006, somt de auteur een aantal internationale ontwikkelingen op, die op middellange termijn een bedreiging kunnen gaan vormen voor het Nederlandse cao-systeem: minder effectiviteit van het stakingswapen door globalisering, onvoldoende bescherming tegen lSchmutzkonkurrenz door goedkope buitenlandse arbeidskrachten in Nederland, omdat de AVV, EU-anti-discriminatierecht, Detacheringsrichtlijn EG en het EVO-Verdrag daar geen sluitende dam tegen opwerpen. In Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Staten kraakt het cao-systeem  al in zijn voegen en ook in het Europees Recht liggen bedreigingen op de loer (bijv. de Viking en Laval-zaken).

Bron: ArbeidsRecht 2006/45, nr. 8-9, p. 43-49.

194. 10 jaar Collectief Arbeidsrecht Icon
194. 10 jaar Collectief Arbeidsrecht

A review (in the Dutch language) of the development of Collective Labour Law in The Netherlands in de period 1995-2005.

Een overzicht van de ontwikkelingen in het collectief arbeidsrecht van  Nederland in de periode 1995-2005

192.  Hoe dwingend is de Nederlandse ontslagbescherming bij arbeidsovereenkomsten naar vreemd recht? Icon
192. Hoe dwingend is de Nederlandse ontslagbescherming bij arbeidsovereenkomsten naar vreemd recht?

Dutch labour law – The law on dismissals and redundancies and international private law.

A Dutch language publication of A.T.J.M. Jacobs and E.J.A. Franssen, 2006, in which the authors are reflecting on the position of the Dutch law on dismissals and redundancies in international private law. In the meantime the Dutch law on dismissals and redundancies was amended in 2015. A concise English language description of the actual Dutch law on dismissals and redundancies is available under no. 260. Labour Law and Social Security Law in The Netherlands, 2015.  Until January 2017 no case law has been published about the position of the new Dutch law on dismissals and redundancies in international private law.

Source: Sociaal Recht 2006-4, p. 113-121.

15 - Onderzoek, verzoening, bemiddeling en arbitrage in arbeidsconflicten Icon
15 - Onderzoek, verzoening, bemiddeling en arbitrage in arbeidsconflicten

Verkenning - ook in rechtsvergelijkend verband - naar de mogelijkheden van een wettelijke regeling in Nederland met betrekking tot onderzoek, verzoening, bemiddeling en arbitrage in collectieve arbeidsconflicten.