Frans sociaal akkoord Icon
Frans sociaal akkoord

Ook Frankrijk kent zijn poldermodel

71. Restraint of Trade Icon
71. Restraint of Trade

Restraint of trade is an English legal concept, which in labour law is corresponding with the French concept of "liberté du travail", in German with "Berufsfreiheit", in global English with "Freedom of occupation."It is often mentioned in Constitutions and Charters of Fundamental Rights.

65. Betaald-vrijaf met Carnaval Icon
65. Betaald-vrijaf met Carnaval

Een kleine beschouwing over "gebruik"/"gewoonte" als bron van rechten binnen de arbeidsovereenkomst naar aanelding van een Duitse rechterlijke uitspraak over het recht op betaald vrijaf met Carnaval.

60. Conciliation, Mediation and Arbitration in Industrial Disputes in the Coutries of Western Europe. Icon
60. Conciliation, Mediation and Arbitration in Industrial Disputes in the Coutries of Western Europe.

A study written in 1993 for an international conference about the role of conciliation, mediation, inquiry and arbitration in the resolution of industrial conflicts in the countries of Western Europe.

241. A comparatist’s view of the legislation concerning collective agreements, Icon
241. A comparatist’s view of the legislation concerning collective agreements,

A study of the law on collective agreements in the Former Yugoslav Republic of Macedonia. To what extent it reflects general principles in this type of laws held in common by the EU Member States and to what extent it contains specific or peculiar features?

Earlier published as A.T.J.M. Jacobs, A comparatist’s view of the legislation concerning collective agreements, in: I. Schömann, Mélanges à la mémoire de Yota Kravaritou: a trilingual tribute, ETUI, Brussels, 2011, p. 289-310.

194. 10 jaar Collectief Arbeidsrecht Icon
194. 10 jaar Collectief Arbeidsrecht

A review (in the Dutch language) of the development of Collective Labour Law in The Netherlands in de period 1995-2005.

Een overzicht van de ontwikkelingen in het collectief arbeidsrecht van  Nederland in de periode 1995-2005

160 - Sociale Rechten in Amerika Icon
160 - Sociale Rechten in Amerika

Uitvoerig overzicht van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht in de Verenigde Staten van Amerika, stand 2002. Onderwerpen: het Amerikaanse systeem van arbeidsverhoudingen, vakbonden, cao's, stakingen, medezeggenschap, discriminatie, werving, loon, overige arbeidsvoorwaarden, het individuele arbeidsgeschil, ontslag, het sociale zekerheidsstelsel in de VS, ouderdom en overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ziektekosten, bijstand.

12. The influence of the labour law of other countries on the law of The Netherlands. Icon
12. The influence of the labour law of other countries on the law of The Netherlands.

A historic inventarisation of the labour law of other countries on the making of labour in The Netherlands. Also a description and contemplation of comparative labour law in research and education in The Netherlands, on the methodology of comparative labour law, etc.

Paper to the 1st European Regional Congress of Labour Law and Social Security Law, Szeged, 1985.